Індустріальний фаховий коледж

Криворізького Національного Університету

 

Відокремлений структурний підрозділ

"Індустріальний фаховий коледж  Криворізького національного університету»

заклад фахової передвищої освіти, був заснований у 1965 році.

Коледж має сучасну матеріально- технічну базу: аудиторії для проведення занять, лабораторії та майстерні для практичних робіт, сучасні комп’ютерні класи, бібліотеку, читальний зал, спорт­зал, атлетичний зал тощо.

Якісний показник у навчально- виховному процесі забезпечують кваліфі­ковані викладачі.

Випускники коледжу мають мож­ливість продовжити навчання за обраним фахом у закладах вищої освіти відповідно до про­грами скороченого курсу.

 

ВСП "Індустріальний фаховий коледж

Криворізького національного університету»

готує фахівців

за денною та заочною формами навчання за такими

спеціальностями:

072 Фінанси, банківська справа та страхування 

184 Гірництво 

133 Галузеве машинобудування 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

192 Будівництво та цивільна інженерія 

273  Залізничний транспорт 

274 Автомобільний транспорт

 

З     п р а в и л    п р и й о м у

Під час вступу до коледжу на денне відділення після 9 класу абітурієнти проходять усну індивідуальну співбесіду з української мови та математики.

Зарахування після 11 класу  на денну та заочну форму навчання про­водиться за результатами ЗНО (сертифікати за 2019, 2020, 2021, 2022 роки) з української мови \української мови та літератури  та предмету на вибір вступника або за результатами співбесіди з української мови.

Вступники на основі іншої освіти, вступають за результатами співбесіди з української мови.

На контрактну форму навчання вступають тільки на основі оцінювання мотиваційних листів!

Слухачі підготовчих курсів мають можливість отримати додаткові бали для вступу за денною формою навчання

 

 

 Термін навчання складає:

денне відділення:

на базі 9кл. - 3 роки 10 місяців

на базі 11 кл. - 2 роки 10 місяців

заочне відділення:  2 роки 8 місяців \ 2 роки 5 місяців

 

НАША АДРЕСА:

  50079

  м. Кривий Ріг

  вул. Ю. Смирнова, 47

  телефони:

(0564) 94-81-71 (приймальна директора);

+380689341223 (приймальна комісія)

https://t.me/ifk_knu - телеграм-канал ВСТУП до ІНДУСТРІАЛЬНОГО

http://itknu.dp.ua/

 

Підготовчі курси

Підготовчі курси ВСП "ІФК КНУ" - це на­года абітурієнту знайти прогалини в знаннях та підвищити рівень навчальної діяльності з україн­ської мови та математики. Навчальні дисципліни, з яких ведеться підготовка майбутніх студентів, є важливими під час організації вступної кампанії.

Набір на шестимісячні підготовчі курси розпочинається з 1 жовтня 2022 року.

Для запису Вас чекають в Приймальній комісії  (І поверх головного корпусу, кімната 103).

 

Забезпечення конкурентоспроможності студентів

на ринку праці і підвищення їх цінності для роботодавців України  - 

мета педагогічного колективу коледжу!

 

 

  Будуємо  майбутнє   разом!!!