Індустріальний фаховий коледж

Криворізького Національного Університету

 

 

Програма усної співбесіди на базі 9 кл

http://itknu.dp.ua/images/Vstupniku/Programa%20IUS%20%202023.pdf

Графік усних співбесід на основі 9 кл

http://itknu.dp.ua/images/Vstupniku/Grafik%20spivbesid%209%20kl.pdf

Графік усних співбесід на основі 11 кл (профільної освіти)

http://itknu.dp.ua/images/Vstupniku/Grafik%20spivbesid%2011%20kl.pdf

Програма усної співбесіди на основі загальної(професійної) середньої  освіти (11 класів), на основі ОКР кваліфікований робітник та на основі вищої освіти за всіма спеціальностями за денною та заочною формами навчання.

http://itknu.dp.ua/images/Vstupniku/Programa%20ISU.pdf

Списки рекомендованих за кошти державного замовлення на базі 9-ти класів:

072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

133 Галузеве  машинобудування  

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

184  Гірництво

273 Залізничний транспорт

274 Автомобільний транспорт  

Накази на зарахування за рахунок державного бюджету:

Наказ №63у від 28.07.2023 (база 9-ти класів) 

Списки рекомендованих за кошти державного замовлення на базі 11-ти класів:

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

184  Гірництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

Списки рекомендованих за кошти фізичних та/або юридичних осіб на базі 11-ти класів:

072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

133 Галузеве  машинобудування  

274 Автомобільний транспорт

Списки рекомендованих за кошти державного замовлення на базі 11-ти класів (заочна форма навчання):

072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

133 Галузеве  машинобудування  

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

184  Гірництво

273 Залізничний транспорт

Списки рекомендованих за кошти державного замовлення на базі КР (заочна форма навчання):

072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

133 Галузеве  машинобудування  

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

184  Гірництво

273 Залізничний транспорт

Списки рекомендованих за кошти фізичних та/або юридичних осіб на базі 11-ти класів(заочна форма навчання):

072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Списки рекомендованих за кошти фізичних та/або юридичних осіб на базі КР(заочна форма навчання):

072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок