Індустріальний фаховий коледж

Криворізького Національного Університету

 

Нормативно-правова база

 

 

Документи коледжу:

1. СТАТУТ

2. ПОЛОЖЕННЯ ПРО відокремлений структурний підрозділ "Індустріальний фаховий коледж Криворізького національного університету"

3. Правила внутрішнього розпорядку для студентів

4. Правила внутрішнього трудового розпорядку

5. Витяг з Єдиної державної електронної бази з питань освіти у сфері вищої освіти

    Витяг з ЄдиноЇ державної електронної бази з питань освіти у сфері фахової передвищоЇ освіти

6. Сертифікати про акредитацію спеціальностей

7. Сертифікати про акредитацію освітньо-професійних програм

8. Ліцензія \ відомості  щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

9.  Ліцензія\ відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти

10. Ліцензія про здійснення освітньої діяльності (загальна середня освіта) 

11. Витяг з ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ