Індустріальний фаховий коледж

Криворізького Національного Університету

 

(Експлуатація та ремонт підйомно – транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання)

Освітньо-професійний ступінь: Фаховий молодший бакалавр

Галузь знань 13: Механічна інженерія

Спеціальність 133: Галузеве машинобудування

Освітньо-професійна програм «Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання»

Освітня кваліфікація: Фаховий молодший бакалавр з галузевого машинобудування

Професійна кваліфікація: Механік

Термін навчання:

  • на базі базової загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців;
  • на базі повної загальної середньої освіти – 2 роки 10 місяців.

Після проходження студентами виробничої практики на підприємствах міста, а саме ПРАТ «ПІВНГЗК» та ПРАТ «ЦГЗК», отримують робочу професію:

машиніст екскаватору IV розряду

Підготовка нового покоління висококваліфікованих фахівців з інноваційним мисленням, систематизованими знаннями, передовими компетентностями в сфері машинобудівної промисловості, що є необхідним для їх успішної роботи на різних підприємствах галузі.

Акцент робиться на адаптації та впровадженні в професійну

діяльність знань, аналітичних, комунікативних, організаторських,

навичок інтегративного вирішення завдань сфери машинобудування.

Сфера діяльностей: технологічне забезпечення, експлуатація, виробництво. Праця в конструкторських та технологічних відділах підприємств, у виробничих цехах та організаційно - управлінських службах виробництв, зайняття посад технічних фахівців в галузі машинобудівної промисловості.

Фахівець здатний виконувати зазначену професійну роботу:

Угрупування - Технічні фахівці – механіки

Технік - технолог ( механік); Технік - конструктор (механік); Механік дільниці; Механік цеху; Механік виробництва.