Індустріальний фаховий коледж

Криворізького Національного Університету

 

(Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів)

 

Галузь знань 27 Транспорт

Спеціальність 274 Автомобільний транспорт

Освітньо-професійна програма «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів»

Освітньо-професійний ступінь Фаховий молодший бакалавр

Освітня кваліфікація Фаховий молодший бакалавр автомобільного транспорту

Професійна кваліфікація Механік

 Термін навчання:

  • на базі загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців;
  • на базі повної загальної середньої освіти – 2 роки 10 місяців.

Під час навчання студенти проходять виробничу практику на великих підприємствах міста, таких, як ПРАТ ПІВНГЗК та ПРАТ ЦГЗК, де вивчають роботу великовантажних автосамоскидів і отримують робітничу професію «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів».

Відповідно до здобутої освітньої кваліфікації фаховий молодший бакалавр здатний виконувати професійні роботи за професіями, зазначеними у ДК 003:2010 Національний класифікатор України: Класифікатор професій, а саме:

код КП 3115 - механік, механік автомобільної колони (гаража), механік з ремонту транспорту; технік- технолог (механіка), технік з автоматизації виробничих процесів.

Код КП 3119 - диспетчер автомобільного транспорту;

Код КП 7239 - авторемонтник.

Код: 7231- cлюсар з ремонту колісних транспортних засобів.

 

Фаховий молодший бакалавр може займати первинні посади, а також посади заступників відповідно до професійних назв робіт на любому автотранспортному підприємстві та СТО України.

Після закінчення коледжу студенти можуть продовжити навчання за початковим (короткий цикл) або першим (бакалаврський) рівнем вищої освіти. Наші студенти навчаються у Криворізькому національному університеті, Центральноукраїнському національному технічному університеті (м.Кропивницький), Дніпровському державному технічному університеті (м.Кам’янське) та в інших ВУЗах України.